top of page

Japanese BBQ Yazawa Saigon

Năm hoàn thành

2019

Hạng mục CARA thực hiện

- Cung cấp đèn kiến trúc.

- Chế tác đèn trang trí theo thiết kế.

Hình ảnh dự án

bottom of page