top of page

Show diễn thời trang của Viveire Xuân Hè 2022

Hạng mục CARA thực hiện

Năm hoàn thành

01/2022

Đơn vị thiết kế

Giám đốc sáng tạo - Nguyễn Hoàng Tú

Cung cấp, lắp đặt đèn trang trí và đèn kiến trúc.

Hình ảnh dự án

bottom of page