top of page

Supply lighting products

Cung cấp các thiết bị chiếu sáng nhập khẩu trực tiếp từ các thương hiệu đèn nổi tiếng thế giới như Artemide (Italy), Vibia (Spain), Leds C4 (Spain), Lodes (Italy), We-ef (Germany), Koizumi (Japan)...


Supplying imported lighting fixtures from international top brands manufacturers such as Artemide (Italy), Vibia (Spain), Leds C4 (Spain), Lodes (Italy), We-ef (Germany), Koizumi (Japan)...

bottom of page