top of page

Supply bespoke lighting

Cung cấp các đèn trang trí được thiết kế và chế tạo riêng cho từng công trình theo yêu cầu của nhà thiết kế nội thất hoặc thiết kế chiếu sáng.


Providing decorative custom-made lighting fixtures that designed for individual projects as per inquiry of interior or lighting designers.

bottom of page