top of page

Installation

Công việc lắp đặt các thiết bị chiếu sáng là một hạng mục quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động và tuổi thọ của thiết bị chiếu sáng. Với đội ngũ nhân viên được huấn luyện chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống đèn trong nhà và ngoài nhà mà chúng tôi cung cấp.


Installation of lighting equipment is an important work that efects the quality of operation and lifetime of the lighting system. With our well-trained team, we provide installation service for indoor and outdoor lighting systems.

bottom of page