top of page

The Myst Hotel - TP.HCM

Năm hoàn thành

2016

Hạng mục CARA thực hiện

- Cung cấp đèn kiến trúc chuyên dùng.

Đơn vị thiết kế nội thất

A21 Studio

Hình ảnh dự án

bottom of page