top of page

Sheraton Nha Trang Hotel & Spa - Nha Trang

Năm hoàn thành

2010

Hạng mục CARA thực hiện

- Cung cấp, lắp đặt đèn kiến trúc.

- Cung cấp đèn chiếu sáng cho mặt tiền.

Đơn vị thiết kế chiếu sáng

Lumino Design (Malaysia)

Hình ảnh dự án

bottom of page