top of page

Park Royal Hotel - TP.HCM

Năm hoàn thành

2011

Hạng mục CARA thực hiện

- Cung cấp, lắp đặt đèn trang trí và đèn kiến trúc.

- Chế tác đèn trang trí theo thiết kế.

Đơn vị thiết kế nội thất

DPD + PTE LTD (Singapore)

Hình ảnh dự án

bottom of page