ARENA 2.jpg

DỰ ÁN THỰC HIỆN

CARA Lighting hiểu rằng chiếu sáng rất quan trọng trong cuộc sống. Vì vậy chúng tôi luôn mong muốn mang lại những giải pháp hoàn hảo và phù hợp nhất cho mọi công trình. Cùng xem qua những dự án tiêu biểu của chúng tôi tại đây.

Hotel/ Resort

Office

Restaurant/

Bar

Gallery/ Exhibition

Shoppping mall/

Retails

Residentials

Landscape/

Facade