top of page
Đèn với thiết kế như mang thiên nhiên vào trong không gian nội thất khá độc đáo, hiệu ánh sáng sáng lan tỏa nhẹ nhàng qua chụp đèn thủy tinh thổi màu opal vô cùng dễ chịu. Thiết kế phong cách và màu sắc đều dễ dàng phù hợp với bất kỳ không gian nội thất nào.

Đèn treo Palma

  • VIBIA