top of page

Emasi Nam Long school - TP.HCM, Việt Nam

Năm hoàn thành

2019

Hạng mục CARA thực hiện

Cung cấp giải pháp chiếu sáng mặt tiền.

Hình ảnh dự án

bottom of page